AR Commerce

Building next-gen immersive brand experience with AR

Marketing Campaign တွေကို AR အထူးသဖြင့် Social AR Filter တွေသုံးပြီး engaging innovative campaigns တွေကို run လာခဲ့ကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် AR တွေက Campaign တွေမှာပဲ အသုံးဝင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ customer များဆီမှ loyaty ပိုရစေရန်၊ customer experience ပိုကောင်းစေရန်အတွက် ကိုယ့် Brand ကပဲ​ သီးသန့်ပေးတဲ့ experience တွေကို ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာလည်း Augmented Reality ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ article မှာတော့ AR ကိုသုံးပြီး ဘယ်လို Brand Experience တွေကို ဖန်တီးပြီး customer တွေကို engage လုပ်လို့ရလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။


– AR Tour in Physical Space (AR Retail Experience )
– AR Commerce
– AR Product Packaging
– AR Print Marketing

– AR Tour in Physical Space (AR Retail Experience)


Brand Experience ပေးနိုင်တဲ့ Showroom မှာ ဖြစ်ဖြစ် Retail store တွေမှာဖြစ်ဖြစ် AR ဖြင့် Assist လုပ်ပေးတာ၊ Navigation လုပ်ပေးတာမျိုးတွေဟာ နောက်ပိုင်း Physical space ကိုပါ digital platform တွေကဲ့သို့ immersive customer engagement ရအောင်နဲ့ data ပြန်ရအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ ပုံစံမျိုးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နမူနာကြည့်ရန် – youtube.com/watch?v=hbubGuYqBiI

– AR Commerce

တကယ်လို့ သင့် Brand က physical product တွေကို Online ကနေ ရောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် AR Commerce က သင့်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ customer တွေအနေနဲ့ ဆိုင်အထိ သွားစရာမလိုတော့ဘဲ ၄င်းတို့ရဲ့ အိမ်ကနေပဲ “Try before you buy” ပုံစံမျိုးဖြင့် ၂၄ နာရီ၊ ၇ ရက် ပတ်လုံး စမ်းသုံးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Makeup, Jewelry နဲ့ Fashion products တွေဖြစ်တဲ့ Glasses, Hat, Shoe, Bag တို့ဆိုရင် customer ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ AR ဖြင့် Virtual try on အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Furniture တို့ အိမ်သုံးပစ္စည်းတို့ ဆိုရင်တော့ customer ရဲ့ အိမ်မှာ Preview Placement ပုံစံဖြင့် နေရာချပြီး အစမ်း ကြည့်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

– AR Product Packaging

FMCG packaging တွေကို add-on အနေနဲ့ entertaining benefits တွေ ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ product package ကို AR ဖြင့် scan လိုက်ရင် ကိုယ်ဖော်ပြချင်တဲ့ 2D 3D Graphic တွေနဲ့ animation တွေကို ပေါ်လာစေခြင်းဖြင့် Brand Storytelling လုပ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်ပြနိုင်တဲ့ content idea တွေကတော့ Brand Story and History, Ingredients, Instruction စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Retail တွေရဲ့ product shelf ပေါ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ product လေးက ထူးခြားဆန်းသစ်နေပြီး audience တွေရဲ့ attention ကို ပိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

– AR Print Marketing

Branding Material တွေဖြစ်တဲ့ print တွေမှာ AR ထပ်ပေါင်းထည့်ပြီး interactive experience တွေပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် B2B meeting တွေမှာဖြစ်ဖြစ် Corporate Gift တွေပေးတဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် Employee Engagement Activity တွေမှာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ branding materials တွေက ပိုဆန်းသစ်ပြီး ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ experience တွေကို ပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

AR analytics: Measuring the success of your AR ecommerce campaign (Poplar Studio)

Any retailer knows that the key to creating — and then replicating — successful ecommerce campaigns is measuring their effectiveness. Whether they track revenue or total customer acquisition, retailers have a number of metrics at their disposal to help them estimate the marketing ROI of any “conventional” ad they launch. 

Augmented reality (AR) campaigns, which are growing in popularity (mobile AR ad placement, for example, is predicted to go from $1.36 billion in 2020 to $6.68 billion by 2025), are no different. 

Even though AR is a relatively new medium, that doesn’t mean that retailers that use it are left in the dark when it comes to evaluating the performance of their campaigns. Quite the opposite. Through AR analytics such as impressions, engagement rate, and dwell time, businesses can measure the exact impact their AR experiences have on their customers — and their bottom line. 

Proven benefits of AR for ecommerce

One of the main advantages of AR campaigns over conventional ones is how well people receive them. In a recent study from Ericsson, almost three-quarters of consumers said they are more likely to notice an ad that incorporates AR elements versus one that doesn’t. Crucially, around 70% also noted that they would like to see more AR ads in the future. Considering that most people hate ads, this is huge. 

“I’ve been in advertising a long time and I’ve never heard of 70% of people asking for more ads of any kind in any context,” said Jake Moskowitz, head of data strategy and the Emodo Institute at Ericsson.

The fact that people enjoy looking at AR ads means that they generally spend more time interacting with them and are more likely to remember them. Our own research shows that the average dwell time on an AR ad is 75 seconds —  4 times longer than the average dwell time on mobile video. Furthermore, AR experiences typically result in 70% higher memory recall

Users that really like an AR ad may choose to show it to their family or friends. According to Media Post, people share more than half of AR ads they see with others, making AR campaigns one of the easiest ways for brands to encourage word-of-mouth.

AR can also boost ecommerce conversions. Shopify has reported that using 3D models in AR has allowed some brands to increase their conversion rate by 250%. Even more impressive are the results that were seen by the home furnishing company Houzz. Since it implemented an AR app that allows customers to visualise products in their own homes, Houzz has seen an 11x increase in conversions

AR analytics metrics to track

Looking at the above benefits of AR, incorporating this technology into your ecommerce strategy may seem like a no-brainer. But how can you actually prove that AR campaigns are working for your business? 

The immersive nature of AR can make the metrics you’ve previously used seem redundant. The good news is that, as we have mentioned already, there are plenty of other metrics you can track to measure the efficacy of your AR campaign, be it an AR-enhanced product page, an immersive ad, or a social media filter. 

Below are all the AR analytics metrics we provide in our own AR commerce unit, and which you should think about tracking too. Remember that there isn’t one specific metric that is better than others at indicating the success of your campaign. Rather, the power lies in taking a more holistic approach. By looking at all the different data points available, you can draw powerful conclusions about your AR campaigns. 

Ecommerce metrics

An example of an AR furniture visualisation experience

The following AR analytics metrics are useful for tracking shopper interactions on your site’s product pages:

 • Clickthrough rate: The percentage of users who clicked through to view a product in 3D or AR. An important metric, the clickthrough rate tells you how many people are interested in visualising your products in 3D/AR. 
 • Conversion rate: The conversion rate when a product was viewed in AR compared to when it was only viewed as a 2D photo or video. The Australian shoe brand Rollie Nation saw a 39% monthly growth in conversions after integrating AR into their ecommerce strategy.
 • Dwell time: How long 3D/AR viewers spent on a page compared to non-3D/AR viewers. This metric lets you know by how much time AR increases engagement. For instance, we found that after enhancing their product pages with 3D/AR, one of our furniture clients increased their dwell time by 1 minute compared to similar product pages without 3D/AR. And Rollie Nation experienced a 28.45% increase in time shoppers spent on the product page after incorporating AR. 
 • Add to basket rate: The percentage of visitors who added a product to their basket after seeing it in 3D/AR compared to non-3D/AR viewers. This metric tells you the number of users that considered purchasing an item after viewing it in 3D/AR vs non-3D/AR viewers. The women’s fashion and accessories brand Rebecca Minkoff found that shoppers who interacted with a product in AR were 65% more likely to add the item to their carts.
 • Interaction rate: How many site visitors took photos or videos using the 3D/AR experience. This metric tells you how engaged your shoppers were. In general, retailers that use AR see a 19% increase in interactions.
 • Unique/Return users: How many 3D/AR shoppers were new/return users vs non-3D/AR viewers. Another crucial metric, this one lets you know whether your 3D/AR experience encouraged people to return to your store. 
 • Return rate: The number of customers who returned products after seeing them in AR compared to non-3D/AR viewers. This metric tells you whether or not visualising products in 3D/AR can reduce product returns. After the pet brand Gunner Kennels developed 3D models of its dog crates that customers could view in AR, their returns decreased by 5%

3D display ad metrics

AR analytics
A 3D display ad campaign from MG Motor, using Google Swirl

The following AR analytics metrics are important for 3D display ads, like Google Swirl:

 • Impressions: How many people were shown your 3D ad. 
 • Engagement: The percentage of users that engaged with the 3D ad, whether by rotating the 3D model or expanding the ad. The 3D Google Swirl ad we developed for MG Motor drove an 8x (800%) higher engagement rate when compared to rich media and a 25% higher engagement rate than automotive vertical benchmarks. 
 • Clickthrough rate: The number of people that clicked on the ad after they were shown it. 
 • Full-screen: The number of viewers that made the ad full-screen. This metric indicates high engagement with the ad. 
 • Interaction time: How much time people spent interacting with a 3D ad, for example, rotating the product in the ad or zooming in and expanding the creative. Overall, people spent 4,600 hours interacting with the MG Motor 3D Swirl Display ad.

Social commerce metrics

social media filter for NYX Professional Makeup was used to promote a makeup range online, which was linked from the effect.

The following AR analytics metrics are crucial for understanding how your AR social commerce campaigns are performing. 

 • Impressions: The number of people that saw your campaign. The AR filter we created for Maybelline’s ‘#LiftMyMood’ campaign, which had users trying different lip shades as a way to boost their mood, resulted in more than three billion impressions.
 • Opens/Scans: How many times a user either opened or scanned an AR effect. The AR filter we developed for NYX Professional Makeup’s “Haunted Dollhouse” campaign transformed users into five different “haunted” dolls to show them what they would look like wearing a particular makeup look. The experience was opened 2.1 million times in the US. 
 • Captures: How many people captured an AR experience by taking a photo or video of it. 
 • Shares: The number of users that shared an AR experience or effect with their friends and followers. 
 • Engagement Rate: How many users interacted with the AR experience, for instance, liked it, commented on it, or shared it. 
 • Dwell Time: How long on average people looked at the AR experience. 
 • Unique Users/Return Users: How many return users (i.e., people who have interacted with your brand before) and unique users (i.e., people who are new to your brand) saw and engaged with your AR campaign. 
 • Conversions: The percentage of people that saw your campaign and completed a desired action, for example, entered a contest, shared it with their friends, or made a purchase. The AR experience we developed for ViacomCBS to publicise ‘The SpongeBob Movie: Sponge on the Run’ in the US resulted in 181,000 entries being made to weekly sweepstakes and a 29% lift in sales.

Measuring your AR campaign with AR analytics

As AR continues to evolve, it is likely that the number of metrics available to brands for tracking their campaigns will also increase. However, even right now, AR analytics provides measurable and accurate user engagement data that can give businesses a good indication as to whether their AR campaign is working or not. 

How Augmented Reality Can Propel Ecommerce Growth?

AR allows e-commerce customers to preview products or experience services in their own environment and on their own time, before electing to make a purchase. Using AR, your customers can preview products and be more likely to pick the right product the first time.

Here are the top four ways that e-commerce stores are currently using AR.

1. Social media filters.

We mentioned Snapchat up top. If you’ve been on there or Instagram Stories lately, you’ve probably used an AR filter. These filters were once used ‘just for fun’, but over the years there has been a rise in the number of brands who are jumping on the AR bandwagon.

Why are brands using social media AR filters? There are three key benefits:

 • Increased awareness of a brand or product: It is a great way to showcase a new product by telling people to ‘test’ how it’ll look on them.
 • Increased engagement: AR filters are a good way to boost audience engagement. For example, you can encourage people to tag you in their stories when they use the filter to enter a competition.
 • “Wow” factor: There are so many brands on social media right now. Adding an AR filter can help showcase just what makes you special.

Remember back in 2017 when Ben & Jerry’s created a highly interactive Facebook AR filter game to launch a new ice cream flavor? The game encouraged people to ‘catch’ marshmallows in their mouth. This type of filter takes more work to bring to market but it is endlessly entertaining and shareable.

Ben and jerrys

We MakeUp, the Italian cosmetics brand, created an AR filter on Facebook that allowed users to ‘try-on’ different shades of its lipstick. Users could find their perfect match and make the purchase right away.

The creative involved a video that demonstrated the filter’s use, encouraging users to try it for themselves. The campaign was a huge success with53% higher CTR and a 28-point lift in sales when compared to video-only ads.

We MAkeup

2. Preview placement.

Buying the wrong item is quite common in ecommerce because the customer can’t physically handle the product. For example, the shopper might buy a sofa set and later realize that it just doesn’t look good with the rest of the décor. That’s where preview placement can help.

It gives customers a real-time glimpse of what the product will look like when placed in their environment.

For example, Sony Electronics recently launched the Envision TV AR app as a way to “try before you buy”. This means that homeowners could preview how a Sony TV will fit on the wall or in the space that they had in mind for placement. With the app, users could accurately determine which TV size was perfect for their space by using a smartphone and the Envision TV AR app.

Etsy, an online marketplace famous for giving creators a platform to sell their art. With so many options it can be tough to select a print or painting, let alone visualize how it will look in a space. That’s why Etsy is helping consumers preview wall art in their own spaces with a new AR feature on its iOS app. So, you no longer have to rely on imagination alone when wondering if a certain print would look good above your couch.

Etsy AR

Here’s another example of preview placement.

Burrow, a DTC furniture brand, uses AR to help customers visualize how their couches will fit in their living rooms. Their Burrow at Home app uses ARKit to place true-to-scale 3D models of Burrow’s couches in photos taken on customers’ iPhones and iPads.

burrow ar

3. Virtual try-on solutions.

According to a report from customer experience platform Narvar, the top reason why consumers returned goods from Amazon (34%) and other retailers (46%), was the wrong size, fit, or color.

Not every brand can offer a home try-on facility likeRevelry that allows dress samples and swatches shipped right to your door. But virtual try-on is an alternative that’s trying to close the gap.

AR helps online shoppers understand what they’re buying and how precisely items from clothing to cosmetics will work for them. Virtual try-on allows them to see how the item will look before adding it to the shopping cart.

Today, there’s a slew of brands who have embraced AR technology to offer virtual try-on functionality to the customers. For example, online jewelry retailer Kollectin’s app launched an AR feature called “Xperience” to let customers virtually try on jewelry.

Similarly, eyeglass maker Warby Parker is also playing in the AR space, allowing people to see what a pair of glasses looks like on their faces before making a purchase.

warby parker

4. Interactive user manuals.

Today, user guides are becoming a lot smarter and interactive. With digital transformation on their shoulders, ecommerce brands are creating interactive user guides that run on top of their website or software. They help users better understand how their product works.

An interactive user manual responds to user actions, providing on-page contextual support when using a software, website, or application. It brands to automate customer support and onboarding and provide more autonomy to the consumer when using a new platform for the first time.

Many AR user manual apps scan the product and indicate the buttons in the real-life environment using graphical arrows and animations with text. While others like Ask Mercedes use Augmented Reality to let you explore the functions of numerous operating elements in a playful way.

Simply enter your questions into the chat text or voice and receive the corresponding response. Complicated issues are easily and systematically explained with images or descriptive videos.

mercedes ar

We, rangoon.tech, provides you with a web-based augmented reality platform designed specifically to increase customer engagement and online sales.

More about AR for e-commerce and online shop.
https://bit.ly/ARcommerce

Ref: https://www.bigcommerce.com/blog/augmented-reality-ecommerce/#how-ecommerce-businesses-are-using-augmented-reality